Karena Alam Bawah Sadar, Keputusan Membeli Tak Masuk Akal - masaiya.net